UNDERVISER

 Gæstelærer på Tallinn Kunstakademis scenografilinje. Foto: Henry Griin

Siden 2009 har jeg stået for workshops med Teatro de Los Sentidos i Norden. Jeg underviser i de grundlæggende principper i det sensoriske arbejde. At skærpe vores evne til at lytte med hele kroppen og møde verden med en sanselig tilgang. At lære mørket at kende og bruge det som et materiale, der kan animeres. At være nysgerrig og turde tage leg alvorligt. Jeg arrangerer desuden kurser i duftdesign med min kollega Giovanna Pezzullo.
Jeg har bl.a undervist på Roms Universitet, Danmarks Kgl. Arkitektskole, Experimentarium, UNIMA, Tallinn Kunstakademi, DDSKS Efteruddannelse og Odsherred Teaterskole. I april 2017 gav jeg en masterclass på konferencen The Art of Touch i Oslo. Se mere her. Fra 2019 underviser jeg som gæstelærer i manuskript-skrivning på Svendborg Scenekunstakademi og som dramavikar på Ollerup Højskole.

Jeg underviser også under huskunstnerordningen, bl.a for Seidlers Sensorium v/ Marika Seidler. Nedenstående fotos er fra disse workshops, hvor jeg underviser eleverne i basis-sensoriske principper, som munder ud i en visning for deres klassekammerater.

Nedenstående fotos er fra en inspirationsworkshop for billedkunstlærere arrangeret af Svendborg Kommune. Tema: Den farlige maske og det iscenesatte fotografi