UNDERVISER

 Foto fra november 2016 hvor jeg var gæstelærer på Tallinn Kunstakademis scenografilinje.

Siden 2009 har jeg stået for workshops med Teatro de Los Sentidos i Danmark. Jeg underviser i de grundlæggende principper i det sensoriske arbejde. At skærpe vores evne til at lytte med hele kroppen og møde verden med en sanselig tilgang. At lære mørket at kende og bruge det som et materiale, der kan animeres. At være nysgerrig og turde tage leg alvorligt. Jeg arrangerer desuden kurser i duftdesign med min kollega Giovanna Pezzullo. Pt arrangerer jeg kurser i DK for TdLS sammen med Eva Perez og Carlos Calvo.
Jeg får også henvendelser fra institutioner/ grupper med særlige ønsker til workshops f.eks:

– At inspirere blinde studerende i at bruge deres andre sanser som et poetisk fortællemiddel for Roms Universitet.

– At få arkitekter til at opleve byens taktilitet og udfordringer som blind for Aalborgensisk arkitektfirma.

– Animation af objekt uden berøring for UNIMA.

– At tænke kroppen og fantasien ind i byrummet for arkitektstuderende på Danmarks Kongelige Arkitektskole.

-Inspirationsworkshop i brug af sanserne for Experimentarium.

Jeg er desuden godkendt til huskunstnerordningen, som jeg håber at gøre mere brug af de kommende år, da jeg har stor glæde og interesse i at komme ud og skabe med børn.

I april giver jeg en masterclass på konferencen The Art of Touch i Oslo. Se mere her.

Baggrundsfoto fra workshop på Tallinn Kunstakademi. Foto: Henry Griin